Pomohli, Sponzori


Mesto Ružomberok 

Spoločnosť NIKRO

https://www.nikro.sk/

Firma Aveflor - https://www.aveflor.cz/

SBA Holandsko

Printart
https://www.printart.sk/

Fax Copy

Ďakujeme študentom Štátneho gymnázia v Ružomberku po vedením prod. Boháčovej a tak isto žiakom ZŠ Sládkovičova pod vedením Mgr. Kramárovej za každoročnú výpomoc v našom útulku! :)) 

Ďakujeme pánovi Cyprichovi z Luxemburska za finančnú a sponzorskú pomocVeterinári

MVDr. Vierik Marián (Lipt. Osada, 0905 348 031)
     MVDr. Molčan Juraj (Lipt. Štiavnička, 0905 527 403)
                            MVDr. Zelenayová Eva (Žabokreky, 043 4388 402 / 0918/998 374)
     MVDr. Andrejčák Andrej (Lipt. Sliače, 0918 345 737)
    MVDr. Smolek Michal (Ružomberok, 0948 730 600)
       Manželia MVDr. Žiaranovci (https://www.veterina-lives.sk/)


Pomáhajú

Manželia Žofčákovci
Manželia Žiaranovci

Rodina Adamčiaková

Ďakujeme pani Petovej a pani Tothovej, za každodennú starotlivosť o naše vnútorné priestory útulku :) ( kancelária, ambulancia)