O nás

V roku 2000 vznikla občianska iniciatíva, ktorú podpísalo 1 500 občanov Ružomberka. Na jej základe sa v meste podarilo presadiť myšlienku založenia útulku pre stratených a túlavých psov v Bielom Potoku. Nebol to ľahký proces, nakoľko prvý útulok na Slovensku - ešte starší ako Sloboda zvierat, ktorý taktiež vznikol v Ružomberku - neskončil dobre. Za pomoci poslancov mestského zastupiteľstva a veľkého množstva dalších ochotných ľudí však nakoniec v roku 2002 už existoval. Momentálne ho teda neziskové občianské združenie pracujúce pod vedením pani Oľgi Lizákovej prevádzkuje jubilejný 8 rok. Veľká vďaka za jeho existenciu patrí najmä mestu, obyvateľom mesta, ktorí mu na prevádzku poskytli 2 % zo svojich daní, a veľmi dobrej spolupráci s mestskou políciou, ktorá pracuje na programe odchytu zatúlaných alobo vyhodených psov 24 hodín.


OZ Centrum nájdených zvierat, ktoré je zriaďovateľom a aj prevádzkovateľom Ružomberského útulku, je nezisková organizácia, fungujúca z finančných, ale aj materiálnych darov. Vďaka týmto darom a nášmu úsiliu sa snažíme vytvárať čo najlepšie podmienky pre zvieratá, ktoré boli odvrhnuté, vyhodené na ulicu a vo veľkej miere kruto týrané. Každý psík ma zabezpečenú veterinárnu starostlivosť, čo nie je lacná záležitosť. Samozrejme každý deň stravu. Za finančné príspevky sa kupujú lieky, strava a ďalšie veci potrebné na chod útulku (metly, dezinfekčné prostriedky, materiál potrebný na opravu a údržbu kotercov, i na výstavbu nových kotercov......)

Ak ste sa rozhodli pomôcť takouto formou, môžete tak učiniť vkladom na účet 4320031509/3100